Brødrene Johansen Skyssbåter

Noralf Johansen, bedre kjent som Laite, var den eldste i en søskenflokk på 7 som vokste opp i Losvik, Tysfjord. Etter flere års hyre i utenriksfart, hadde han en liten stopp på Saltensbåtene i Bodø før han returnerte til Tysfjord. Her startet han opp i 1967 med skoleskyss som førte til at han fikk flere tilfeldige oppdrag i tillegg, for både televerk og kraftverk. Videre vikarierte han for legeskyssen i kommunen. Den første båten til Laite var M/S Wedøy.
I 1982 overtok Laite og broren Viggo legeskyssen i Tysfjord mens lillebror Asmund Elling (Lingen)sluttet seg til brødrene i 1983. Dette blei starten på det som i dag er Brødrene Johansen Skyssbåter AS, etablert i 1995. 

Om oss

Da brødrene Johansen overtok legeskyssen i 1982 blei det etter hvert behov for flere hurtiggående båter. De investerte i nybygde M/S Saga Skyss som var i daglig drift i tillegg til M/S Wedøy som først i 1984 blei solgt. I 1985 kom den første M/S Lingen, som blei solgt i 2000 til fordel for dagens M/S Lingen, og i 1988 kom nybygde M/S Kjøpsvik fra Brødrene Aa, Eikefjord AS. M/S Kjøpsvik var først ambulansebåt før den etter hvert vikarierte på Tysfjorden for hurtigbåten ved behov, i tillegg til ulike charter og lasteoppdrag. 

I 1993 kom anbudet over sambandet Kjeldebotn-Evenes, og etter samarbeid med OVDS ASA blei M/S Saga Skyss satt inn i sambandet. Dette var, og er fremdeles en populær pendlerrute, og i 1996 blei M/S Sjøsprint anskaffet for å avløse M/S Saga Skyss for å øke kapasiteten. M/S Losvik blei hentet til Kjøpsvik for å erstatte M/S Saga Skyss. Den siste anskaffelsen i flåten er M/S Bas, bygd i 1986, som i dag er ambulansebåten på Tysfjorden. 

Dagens flåte kan utføre de fleste oppdrag og dekke det behovet som måtte oppstå. Vi har hatt bryllup om bord ved foten av Stetind, Norges nasjonalfjell, og vi har hatt kongelige og presidenter om bord. Ingen oppdrag er umulig og vi har båter for å komme til i kriker og kroker. 
Vårt arbeid utføres med sikkerhet som høyest prioritering, og vi har både lang erfaring, og detaljrik kunnskap om våre fjorder.

Vi gjør fjordene mer tilgjengelig med glede