2019

M/S kjøpsvik
M/S Losvik
M/S Bas (Ambulansebåt)
M/S Lingen
M/S Sjøsprint (Opererer i sambandet Kjeldebotn - Evenes

Flåten
21.11.201614:20 Viktor Håkonsen